Nieuwe wet voor werkgebonden personenmobiliteit

Nieuwe wet voor werkgebonden personenmobiliteit

Op 1 juli 2024 gaat de rapportageverplichting voor werkgebonden personenmobiliteit in. In het klimaatakkoord van 2019 zijn afspraken gemaakt over het verminderen van CO2-uitstoot. Eén daarvan is het terugdringen van de uitstoot door personenmobiliteit. Werkgebonden personenmobiliteit (woon-werk- en zakelijk verkeer) is voor ongeveer de helft verantwoordelijk voor deze uitstoot. De overheid wil dat de uitstoot drastisch vermindert en heeft een gezamenlijk plafond voor CO2-uitstoot bepaald. Op basis van de rapportages over CO2-uitstoot, in eerste instantie voor grotere organisaties, krijgt de overheid in beeld of het doel van 1,5 megaton minder uitstoot in 2030 gehaald wordt en welke maatregelen daarvoor nodig zijn.

Download gratis whitepaper

Of alvast voor kleine ondernemingen

100 werknemers of meer?

De nieuwe rapportageverplichting geldt voor u als uw organisaties 100 of meer werknemers heeft, gebaseerd op het aantal werknemers van alle vestigingen die onder hetzelfde KvK-nummer in het Handelsregisters staan. U bent dan verplicht de gegevens over woon-werkverkeer en zakelijk verkeer bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aan te leveren. Het gaat om reizen waarvoor werknemers een financiële vergoeding, een voertuig of een vervoersbewijs krijgen. Voor kleinere organisaties geldt de verplichting (nog) niet.

Dashboard uitgelegd

Met het CO2-dashboard en het voertuigvolgsysteem van Moving Intelligence krijgt u inzicht in het verbruik en de (berekende) uitstoot van uw organisatie in totaal en per reis en werknemer. In een handomdraai heeft u met uitgebreide en automatische rittenregistratie de gegevens die nodig zijn voor de rapportageverplichting. Ook als een werknemer (of de CEO) eens thuiswerkt, een meeting aan de andere kant van Nederland heeft of een dag niet met de auto komt.

Bovendien helpen de data u met verduurzaming of kostenreductie voor onderhoud en brandstof. U krijgt alle gegevens die u nodig heeft en bent voorbereid op de steeds grotere administratiedruk. Combineer het dashboard bijvoorbeeld met de modules voor rijstijlanalyse en bestuurdersidentificatie. De data helpen u keuzes te maken over bijvoorbeeld het introduceren van elektrische voertuigen in uw wagenpark.

Combineer de module CO2-registratie met met andere oplossingen voor slim, efficiënt, duurzaam en veilig wagenparkbeheer. Met ons volgsysteem heeft u, ongeacht de grootte van uw wagenpark, een volledig geautomatiseerd ritregistratie- en wagenparkbeheersysteem. Het platform biedt gedetailleerde informatie over gereden ritten, bestuurders, rijstijl en duurzaamheid. Alle rapportages voldoen aan de eisen van de Belastingdienst en helpen ondernemers kosten te besparen.

Slim, efficiënt en kostenbesparend

Meer modules voor wagenparkbeheer