Uw privacy is belangrijk voor ons. We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend om u te informeren over onze producten en diensten en om uw account te beheren, voor zover u hiertoe toestemming heeftverleend. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u van onze producten en diensten gebruik maakt, waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe we deze gebruiken.

Onze diensten

Moving Intelligence biedt via diverse producten en diensten, zoals diefstalopsporing, live volgen en rittenregistratie, web- en mobiele applicaties. Deze privacyverklaring is van toepassing op deze producten en diensten en de hieraan gerelateerde platforms.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

We hebben bepaalde persoonsgegevens nodig om u de best mogelijke gebruikerservaring te kunnen bieden en om u te informeren over onze producten en diensten. Sommige van deze gegevens geeft u direct, bijvoorbeeld wanneer u een account aanmaakt of een offerte aanvraag heeft gedaan. Daarnaast ontvangen we bepaalde persoonsgegevens indirect via uw systeem(en), door de interactie met onze diensten (o.a. via cookies). Hierdoor kunnen we onze producten en diensten personaliseren en verbeteren. Wanneer u bij Moving Intelligence een account aanmaakt, een offerte aanvraagt, een bestelling plaatst en/of op een andere wijze van onze diensten gebruikmaakt, verwerken we mogelijk de volgende gegevens:

Gegevens die u verstrekt

Dit zijn de gegevens die u zelf invoert wanneer u onze websites, producten en services gebruikt. Deze gegevens bevatten bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres, de zoektermen die u invoert, uw adres, uw telefoonnummer, enz.


 • Voor- en achternaam
 • Aanhef (Dhr./Mevr. etc.)
 • Het kenteken van uw voertuig;
 • E-mailadres;
 • Uw mobiele nummer;
 • Uw woonadres;
 • Uw locatiegegevens;
 • IP-adres;
 • Telefoon-ID;
 • Betaal- en factureringsinformatie, zoals bankrekeningnummer;
 • Bedrijfsnaam
 • KvK-nummer
 • BTW-nummer
 • Objectgegevens

Gegevens verzameld via sensoren

Veel producten zijn uitgerust met een of meerdere sensoren of gebruiken de sensoren van de systemen waarop de producten worden uitgevoerd. Voorbeelden van sensoren zijn GPS-ontvangers en G-krachtsensoren. Wanneer deze sensoren geactiveerd zijn, verzamelen deze automatisch gegevens. Afhankelijk van het doel waarvoor de gegevens zijn vastgelegd, worden de gegevens mogelijk samen met gegevens waarmee u of uw systeem kunnen worden geïdentificeerd verzonden naar Moving Intelligence en andere partijen voor verder gebruik.

Meta data

Dit zijn gegevens die worden verzameld of automatisch worden gegenereerd terwijl u de websites, producten of services van Moving Intelligence gebruikt. Metadata worden vaak verzameld of gegenereerd wanneer uw een computerapparaat gebruikt of wanneer u gegevens verzendt via een computernetwerk, zoals het internet. Deze gegevens bevatten gegevens die u gebruikt in de gebruikersinterface en tijdens andere apparaat activiteiten, evenals IP-adressen, unieke apparaat-id’s, MAC-adressen van WiFi- en bijvoorbeeld Bluetooth-apparaten, cookies en gegevens van computeractiviteiten.

Derde Partijen

We ontvangen gegevens van derden die zij hebben verzameld, onder hun verantwoordelijkheid en overeenkomstig hun privacybeleid, en gedeeld met ons. We gebruiken deze gegevens binnen de aangegeven grenzen van derden, maar ook binnen de grenzen van onze eigen privacy beginselenen ons eigen privacy beleid. We ontvangen realtime feeds van locatie, snelheid, sensoren en andere voertuigen, maar ook apparaat gegevensvan, bijvoorbeeld, gebruikers van mobiele telefoons, wagenparken van bedrijven en voertuigen die zijn uitgerust met online kaarten of verkeers- en reisservices. We gebruiken deze gegevens alleen nadat we er zeker van zijn dat deze gegevens niet naar u kunnen worden herleid.We ontvangen ook gegevens van derden als u interactie met hen hebt gehad, bijvoorbeeld wanneer u hun websites hebt bezocht of hun mobiele apps hebt gebruikt. Deze gegevens kunnen IP-adressen, unieke id’s van apparaten, advertentie-id’s, WiFi- en Bluetooth MAC-adressen, cookies en andere gegevens van computeractiviteiten omvatten, evenals indicaties van uw gedrag, interesses en demografie.

Cookies en soortgelijke technologie

Bij gebruik van onze online/offline diensten verzamelen we gegevens via cookies en soortgelijke technologieën (bijv. web- beacons, tags en apparaat identificatiemiddelen). Cookies zijn tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst om standaard internet log-informatie en informatie over bezoekersgedrag te verzamelen en te analyseren. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersgedrag op de website te evalueren en statistische rapporten over online-activiteiten op te stellen. We registreren uw interactie met onze online platforms om onze content en diensten te kunnen verbeteren. Het gebruik van deze technologieën en de verzamelde gegevens wordt uitgebreid beschreven in ons Cookiebeleid. U kunt uw cookievoorkeuren altijd zelf via uw browser-instellingen beheren. Wij kunnen uw gegevens delen met derden. U geeft ons door het achterlaten van deze gegevens toestemming om voornoemde informatie te gebruiken voor marketingdoeleinden.

Met wie delen we uw persoonsgegevens

We delen uw persoonsgegevens met derden zoals onze meldkamer, opsporingsinstanties, installateurs, leveranciers (hosting providers, klantenservice en e-marketing), klanten (bijv. zakelijke klanten/werkgevers) en andere partners, afhankelijk van de producten en de diensten die u gebruikt. We delen uw gegevens:


 • Voor zover nodig om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren, onze diensten te verlenen en mogelijk te maken;
 • In gevallen waarin u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om dit te doen;
 • Als wij daartoe rechtmatig worden verzocht in het kader van rechtshandhaving, bijvoorbeeld voor onderzoek naar illegale activiteiten;
 • Om in voorkomend geval onze overeenkomst met u te handhaven. Wanneer u bijvoorbeeld niet voor uw diensten heeft betaald, kunnen we uw informatie met een incassobureau delen;
 • Om onze rechten naar derden toe af te dwingen of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden;
 • Om de veiligheid, integriteit en bescherming van onze diensten te waarborgen.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist dan wel is toegestaan. Indien u uw account wilt opzeggen, vragen we u contact op te nemen met onze aftersales. Na opzegging verwijderen we uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging, maar met uitzondering van de informatie die we wettelijk verplicht zijn te bewaren. Wij zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren.

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens

We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, en waar van toepassing, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:


Uitvoering van de overeenkomsten: We verwerken uw persoonsgegevens om u de producten en diensten van uw keuze te leveren.


Klantenservice: We gebruiken uw informatie om u te ondersteunen in het gebruik van onze diensten. Dit omvat het gebruik van persoonsgegevens om problemen met producten en diensten vast te stellen, verkeerde transacties te herstellen en bijvoorbeeld andere klantondersteuning gerelateerde diensten te leveren.


Klantcontact en communicatie: We gebruiken uw gegevens om in verband met onze dienstverlening met u te communiceren via e-mail, sms-berichten, push of andere elektronische media. Zo ontvangt u van ons facturen en kunnen wij met u communiceren om uw account te bevestigen, u herinneringen te sturen, problemen op te lossen en om u uit te nodigen om deel te nemen aan klanttevredenheidsonderzoeken.


Marketing: We willen u graag via e-mail, sms, push of andere elektronische media op de hoogte houden van onze producten en diensten. U heeft het recht om u te allen tijde af te melden voor deze informatievoorziening. Afhankelijk van uw voorkeuren kunt u zich uitschrijven, uw instellingen direct online wijzigen, of contact opnemen met onze aftersales afdeling om dit voor u te doen.


Veiligheid, beveiliging en beslechting van geschillen: We gebruiken uw gegevens om de veiligheid, integriteit en bescherming van onze producten, diensten en klanten te waarborgen. Zo verwerken we uw gegevens voor het opsporen en voorkomen van fraude, diefstal en ander misbruik van onze diensten. In voorkomend geval kunnen we uw gegevens gebruiken in het kader van geschillenbeslechting, om nakoming van de overeenkomst met u af te dwingen, om onze rechten jegens derden af te dwingen, of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden.


Wettelijke verplichtingen: We kunnen uw informatie verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld het bijhouden van een administratie of om te voldoen aan legitieme verzoeken van bevoegde autoriteiten (bijvoorbeeld politie/justitie).


Verbetering en personalisering van onze producten en diensten: We gebruiken uw persoonsgegevens om onze producten en diensten te verbeteren. Inzicht in klikgedrag en zoekresultaten op onze website kunnen ons bijvoorbeeld helpen om nieuwe productfuncties te prioriteren of deze te identificeren.


Onderhoud, ontwikkeling en incidentmanagement: Indien u problemen ondervindt met één van onze producten of diensten, kan het zijn dat we persoonsgegevens, zoals uw naam, kenteken en klant-ID, moeten verwerken om het betreffende probleem op te lossen. We verwerken uw persoonsgegevens ook voor sommige interne operationele processen, bijvoorbeeld wanneer we klantgegevens naar een nieuwe database overbrengen.


Uitvoering van algemene bedrijfsprocessen, intern management en managementrapportage: Om onze bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren, gebruiken we uw persoonsgegevens voor algemene bedrijfsprocessen. We verwerken uw gegevens bijvoorbeeld voor archiveringsdoeleinden, verzekeringen, managementrapportages, audits en andere administratieve doeleinden.


Waar worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Voor hosting en onderhoud worden uw persoonsgegevens opgeslagen in de Europese Unie. Uw persoonsgegevens worden hoofdzakelijk verwerkt door ons personeel op ons hoofdkantoor in Nederland. Afhankelijk van uw locatie en indien van toepassing kunnen bepaalde gegevens worden verwerkt door lokale kantoren. We delen ook bepaalde persoonsgegevens met de in de Verenigde Staten gevestigde leverancier van ons marketingplatform. Deze leverancier is gecertificeerd onder het zogeheten ‘Privacy Shield’-programma. Neem contact op met onze aftersales als u hier meer informatie over wilt ontvangen. Voor zover wij persoonsgegevens doorgeven naar een land buiten de Europese Unie of een internationale organisatie, zien wij erop toe dat dit uitsluitend gebeurt naar die landen en organisaties die een passende bescherming van uw gegevens en rechten waarborgen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), of indien dit anderszins is toegestaan onder de AVG. Als u meer informatie wilt ontvangen over de door ons geïmplementeerde waarborgen, neem dan contact op met onze aftersales.

Toegang tot en beheer van uw persoonsgegevens

Via uw persoonlijke account kunt u uw persoonlijke gegevens rechtstreeks inzien en bewerken. Hoe u deze persoonsgegevens kunt inzien of beheren, is afhankelijk van de producten en diensten die u gebruikt. Als u bepaalde persoonsgegevens niet zelf kunt inzien, corrigeren of wissen, als u een kopie van uw persoonsgegevens wilt of als u een verzoek voor de beperking van verwerkingen wilt indienen, dan kunt u contact opnemen met onze aftersales via aftersales@movingintelligence.nl. We reageren binnen 30 dagen na ontvangst van dergelijke verzoeken.

Wettelijke grondslag voor gegevensverwerking

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend wanneer wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. De volgende grondslagen zijn van toepassing:


 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van uw overeenkomst;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen, bijvoorbeeld; voor het kunnen uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten; ten behoeve van bepaalde vormen van direct marketing en profiling; ter archivering van informatie over uw account zodat u dit op een later tijdstip kunt heractiveren; om fraude of misbruik van onze diensten op te sporen of te voorkomen; of ten behoeve van de beveiliging van ons netwerk en systemen;
 • De verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals de bewaarplicht voor administratieve gegevens of om bepaalde informatie na een politiebevel te delen voor strafrechtelijk onderzoek;
 • Wanneer u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor een verwerking, bijvoorbeeld voor het delen van gegevens met partners voor commerciële doeleinden.

Wanneer de bewerking berust op toestemming, heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. In dat geval zullen we de betreffende verwerking van uw gegevens beëindigen. Het intrekken van de toestemming verandert de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vόόr de intrekking daarvan niet.

Vragen en klachten

Indien u vragen heeft over de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, kun u contact opnemen met onze aftersales. U kunt ook contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming (FG) via AVG@movingintelligence.com. Indien u het gevoel heeft dat een probleem niet afdoende is geadresseerd, heeft u ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verantwoordelijke entiteit

Moving Intelligence is een merk van Moving Intelligence B.V. gevestigd te Zaltbommel, Hogeweg 33, 5301 LB, en geregistreerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 22038837. De beslissingen met betrekking tot de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens vinden in principe centraal plaats bij Moving Intelligence B.V., die als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens optreedt. Er kunnen zich echter ook gevallen voordoen waarin Moving Intelligence B.V. zelfstandig de betreffende de doelstellingen van en de middelen voor een verwerking bepaalt en/of zij dit gezamenlijk met Moving Intelligence B.V. doet. Voor die verwerkingen geldt Moving Intelligence B.V. als (mede) verwerkingsverantwoordelijke.

Keurmerk RitRegistratieSystemen

Om het een en ander te bewerkstelligen committeren wij ons aan de Privacy Gedragcode Keurmerk RitRegistratieSystemen. Via onderstaande link kunt u de Privacy Gedragscode Keurmerk RitRegistratieSystemen downloaden: Download Privacy Gedragscode.