Trailer tracking system - Mi13

Trailer
volgsysteem -
Mi13

Mi13 enables you to keep an overview of your trailers and semi-trailers. You can see the location of your means of transport at the push of a button. With our Trailer Tracking System, it is possible to track and trace in all circumstances.

Trailer track and trace

Features of the Security system - Mi13

Positions with active driving lights
Live Tracking
Location history
Positions for brake lights
Waterproof
Motion sensor / Active notification
Geofence
Coverage in all of Europe

The built-in 'supercaps' store the power released from the brake, signal and driving lights when they are activated. When powered by the activated lighting, the Mi13 can send a live position to the Moving Intelligence platform every 5 minutes. At the touch of a button, you have instant insight into the locations of your trailers and semi-trailers.

How the Mi13 Tracking System works
works in 1 minute

Frequently Asked Questions

Bij diefstal neemt u direct contact op met de alarmcentrale van Moving Intelligence. Via 020-5693111. Vergeet niet om ook de politie in kennis te stellen en uw verzekeraar op de hoogte te brengen.

Dit is van meerdere factoren afhankelijk waardoor wij op voorhand niet kunnen zien wat er exact per voertuig wordt geëist. 
Contact us for personal advice.

We hebben een groot netwerk van Moving Intelligence dealers door heel Nederland.

Door middel van de MiApp kunnen de meest gangbare functies zoals het Live volgen en een overzicht van de rittenregistratie worden geraadpleegd.

Uw abonnement verlengd in de basis automatisch op de prolongatiedatum (verlengdatum).  

Wanneer u bij de aankoop van uw abonnement echter specifiek heeft aangegeven uw abonnement niet automatisch te willen verlengen, dan wordt uw abonnement automatisch beëindigd op de einddatum van uw huidige abonnementsperiode.  

U kunt uw voorkeur inzien en beheren binnen uw online Moving Intelligence omgeving.  

Trusted by:

Request offer

We will contact you as soon as possible. Of course, we adhere to the European GDPR standards when processing your data.
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden

You can also contact one of our experts via:

Select your country